Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka dostizanju EU standarda

Timočki klub je, kao lokalni partner na projektu  „Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka dostizanju EU standarda“koji se realizuje na teritoriji 6 opština Srbije, organizovao prve aktivnosti na području Opštine Knjaževac.
Na samom početku realizacije projektnih aktivnosti u Knjaževcu je 21.04.2010.god, sa početkom u 12h, u Kući Partnerstva u Knjaževcu održana je konferncija za štampu  za predstavnike lokalnih NVO, lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana.

Ovom prilikom su građani upozanti sa ciljem i aktivnostima u okviru ovog projekta i pozvani su da uzmu učešće ,  jer se forimranjem ovog tela stvara se MOST poveranja između građan i lokalnih vlasti. Cilj samog projekta je stvaranje efikasnih mehanizama za praćenje rada lokalnih vlasti formiranjem novih i jačanjem postojećih radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa.

Projekat doprinosi uključivanju javnosti u procese formiranja novih i jačanje postojećih radnih tela, povećanju učešća građana i unapređenju dijaloga o značaju Etičkog kodeksa.

Projekat je namenjen građanima, predstavnicima lokalne vlasti, biznisa, medijima i drugim ključnim akterima. Projekat stvara uslove za pravovremeno i tačno informisanje građana o odnosu predstavnika lokalne vlasti prema Etičkom kodeksu i jača svest predstavnika lokalne vlasti o poštovanju Etičkog kodeksa.

Projekat finansira Institut za održive zajednice.