Svečana dodela sertifikata

Projekat Timočkog kluba  “Podrška u osnivanju biznis inkubatora“ odabran je, kao jedan od 4 projekta nacionalnih ogranizacija/institucija,koji je podržan od strane Holcm (Srbija) A.D.  na konkursu „Partnerstvo za budućnost“.

Na svečanoj ceremoniji, u cementari Holcim Srbija, predstavljeni su svi  projekti koji su po mišljenju stručnog žirija bili najbolji na konkursu „Partnerstvo za budućnost“ , a Generalni direktor Gustavo Navaro je uručio sertifikate, predstavnicima odabranih organizacija/institucija.

Holcim Srbija je 9. aprila raspisala javni konkurs „Partnerstvo za budućnost“ sa namerom da podrži različite inicijative, programe i projekte, u funkciji razvoja iz oblasti obrazovanja, kulture i održivog razvoja, koji treba da budu realizovani na teritoriji opštine Paraćin.

Zainteresovani učesnici su svoje projekte slali do 12. maja kada je konkurs zatvoren.

Pravo da učestvuju na konkursu imale su nevladine organizacije, udruženja i ustanove sa sedištem na teritoriji opštine Paraćin, kao i organizacije kojima je ova opština osnivač.

Pored njih, na konkurs su mogle da se prijave i nacionalne nevladine organizacije, uz uslov da projekat sprovode u partnerstvu s jednim ili više nevladinih organizacija, udruženja ili ustanova sa sedištem na teritoriji opštine Paraćin.

Akcenat je bio na projektima iz oblasti obrazovanja, kulture i održivog razvoja, a posebno se cenila inovativnost u idejama i/ili pristupu, uključivanje različitih organizacija i udruženja u proces planiranja i realizacije, kao i projekti koji imaju potencijal održivosti i edukativni karakter. Holcim Srbija, kao deo Holcim Grupe, veliku važnost pridaje aktivnostima društveno odgovornog poslovanja.

Verujući da su aktivno učešće u razvoju zajednice i zajednički rad svih društvenih aktera ključ razvoja i održivosti društva u kojem živimo i radimo, Holcim gradi partnerstva i podstiče druge na saradnju.

Konkurs „Partnerstvo za budućnost“ je upravo i raspisan u cilju obezbeđivanja podrške organizacijama i institucijama koje će svojim projektima doprineti razvoju lokalne zajednice, a sa druge strane, i kao logičan nastavak uspešne saradnje opštine Paraćin i Holcima Srbija.