Ulična akcija o bezbednosti i zdravlju na radu

U oktobru je održan krug uličnih akcija sa temom bezbednosti i zdravlja na radu. Tokom akcija naši aktivisti i pravnici su razgovarali sa građanima, prikupljali njihove priče i lična iskustva, informisali ih o činjenicama vezanim za bezbednost i zdravlje na radu, kao i o zakonskim rešenjima i mehanizmima koji im stoje na raspolaganju ukoliko svoje pravo žele da zaštite ili ostvare.

Prva ulična akcija održana je u  Boru, 9. oktobra, sa početkom u 13 časova (ulica Moše Pijade, gradsko šetalište). Usledile su akcije u Negotinu (10. oktobra u 18 časova, Karađorđeva ulica, gradsko šetalište), Knjaževcu (10. oktobra u 10 časova, centar – gradsko šetalište), Beogradu (10. oktobra, u 15 časova u Knez Mihajlovoj ulici, kod „Ruskog cara“), Nišu (11. oktobra u 18 časova, plato ispred TC Kalča), Pirotu (12. oktobra u 18 časova, ispred Doma Omladine), Majdanpeku (12. oktobra, raskrsnice ulica Kapetanska i Nikole Tesle u 11 časova i Trg oslobođenja u 18 časova), Zaječaru (13. oktobra u 10 časova, na Skveru) i Kladovu (13. oktobra u 18 časova, gradsko šetalište).

Ono što je svima bilo zajedničko je isti cilj – dopreti do što većeg broja građana, informisati ih o njihovim pravima i ohrabriti ih da budu glasniji.