JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za nabavku usluge Br.IOM-2021/1


Udruženje Timočki klub u partnerstvu sa opštinom Knjaževac realizuje projekat, “Support local development through new services for unemployed youth” koji se sprovodi u sklopu globalnog projekta „Migracije u funkciji održivog razvoja“ koji sprovode IOM-a (International Organization for Migration) i UNDP a podržava Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju, upućuje poziv za dostavljanje pisanih ponuda za nabavku usluga:

LOT 1.-Tri (3) mentora za praktični deo obuke na poslovima šivača i

LOT 2.-Dva (2) mentora za praktični deo obuke na poslovima CNC operatera

Cilj ovog poziva je nabavka usluga 5 mentora za praktični deo obuke za potrebe projekta “Support local development through new services for unemployed youth” udruženja Timočki klub, a prema kriterijumima i uslovima koji su definisani projektnim zadatkom (TOR) koji je sastavni deo ovog poziva.

Ponude se mogu dostaviti, na adresu U.G. „Timočki klub“, ulica Trg Oslobođenja 1, 13950 Knjaževac, ili lično na navedenoj adresi.

Svaki od dokumenata u okviru paketa javnog poziva možete preuzeti sa linkova navedenih ispod :

Projektni zadatak (Terms of Reference)  možete preuzeti OVDE.
Obrazac 1. -Ponuda možete preuzeti OVDE.
Obrazac 2. -Poslovni kapaciteti možete preuzeti OVDE.
Obrazac 3.-Izjava o raspoloživosti možete preuzeti OVDE.

Rok za podnošenje ponuda je 20.12.2021. godine do 16h, a kao validan datum za prijem ponuda uzeće se datum na poštanskom žigu.